EN 1090, EN 15085, ...

Naast de meer algeme norm EN ISO 3834 bestaan er verschillende productnormen. Dit zijn normen die ontwikkeld zijn voor een specifieke sector zoals bv EN 15085 voor het lassen van spoorwegvoertuigen, EN 1090 voor het lassen van stalen structuren, ... Deze productnormen beschrijven een aantal specifieke eisen voor een bepalde sector maar zullen voor het algemene kwaliteitssysteem vaak verwijzen naar EN ISO 3834. EN ISO 3834 zal bv beschrijven dat een lascoördinator noodzakelijk is, EN 1090 daarentegen zal specifiekere eisen stellen naar de kwalificaties van deze lascoördinator.
Eén van de belangrijkste schakels in deze kwaliteitssystemen is de lascoördinator. Deze is enerzijds verantwoordelijk voor het opbouwen van het kwaliteitssysteem, maar is anderzijds ook verantwoordelijk voor de dag dagelijkse uitvoering en opvolging. IWEC kan u hierbij in verschillende fasen bijstaan, enerzijds assystentie verlenen aan de lascoördinator, maar anderzijds zelf ook optreden als lascoördinator als deze niet beschikbaar is binnen uw bedrijf.