EN ISO 3834 in samenwerking met ISO 9001

Samen met de meer bekende ISO 9001 vormt EN ISO 3834 de ruggegraat van een kwaliteitssysteem voor gelaste constructies. ISO 9001 is een zeer algemene norm die items als klantenklachten, personeel, ... behandeld. Volgens ISO 9001 is lassen echter een speciaal proces waardoor de kwaliteit ervan niet gewaarborgd kan worden door enkel te werken volgens ISO 9001. EN ISO 3834 dewelke, afhankelijk van het gevraagde niveau, meer specifieke lasgerichte items behandeld als lasserskwalificaties, lasprocedures, kalibratie van lasposten, taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator,... vormt ideale aanvulling op ISO 9001. Lastenboeken en productnormen verzwijzen meer en meer naar EN ISO 3834 om de kwaliteit van de lassen te verzekeren. EN ISO 3834-1 is de overkoepelende met de algemene eisen. Delen 2 tot en met 4 beschrijven de drie niveau’s waarvan niveau 2 het meest uitgebreide niveau is.

Eén van de belangrijkste schakels in deze kwaliteitssystemen is de lascoördinator. Deze is enerzijds verantwoordelijk voor het opbouwen van het kwaliteitssysteem, maar is anderzijds ook verantwoordelijk voor de dag dagelijkse uitvoering en opvolging. IWEC kan u hierbij in verschillende fasen bijstaan, enerzijds assystentie verlenen aan de lascoördinator, maar anderzijds zelf ook optreden als lascoördinator als deze niet beschikbaar is binnen uw bedrijf.